Hoppa till innehållet

Växeltjänster

Tusentals stadsbor är dagligen i kontakt med stadens sektorer och affärsverk per telefon. Servicecentralens sakkunniga kundtjänstmedarbetare ser till att de får snabbt och säkert tag på rätt person bland stadens 40 000 anställda.

Vi förmedlar alla samtal som kommer till Helsingfors stads växel. Vi sköter växeln och nummertjänsterna centraliserat så att sektorerna och affärsverken kan lita på att samtalen dirigeras till rätt person.

Förutom samtalsförmedling upprätthåller vi Helsingfors stads interna och externa elektroniska telefonkataloger. Dessa elektroniska nummeruppgifter är en viktig informationskälla för kommuninvånarna. De som uppdaterar uppgifterna säkerställer att nummer- och namnuppgifterna hålls tidsenliga i en omgivning som är i ständig förändring.