Hoppa till innehållet

Telefonstödstjänster

Servicecentralens telefontjänster är en mångsidig konsult, expert och helpdesk-stödtjänst för telefonapparaterna och -tillämpningarna. Av oss får våra avtalskunder alla livscykeltjänster för telefonerna enligt allt i en lucka-principen. Vi betjänar kostnadseffektivt med hög kvalitet.

I samarbete med avtalsleverantörerna producerar och utvecklar vi nya mobillösningar proaktivt. Vi är alltid bland de första att testa funktionerna i nya telefoner och tillämpningar med beaktande av vad våra kunder vill ha och hur deras behov ser ut.

Vi utbildar våra helpdeskmedarbetare kontinuerligt, så att de är rustade för kraven i den ständigt utvecklande mobila miljön.