Suoraan sisältöön

Kort introduktion

Affärsverket sköter cateringservice t.ex. skol- och daghemsmåltider, måltider till vårdsektorn, personalmåltider samt telefon- och välbefinnandetjänster.

Vi erbjuder högkvalitativ och kundorienterad skräddarsydd catering- samt telefon- och välbefinnandeservice.

Våra cirka 1 600 yrkeskunniga anställda sörjer för våra kunders välmående i över 500 serviceobjekt. Vi finns bland annat på läroanstalter, sjukhus, mångsidig servicecenter för äldre och privata hushåll.

 

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors stads servicecentral

Social- och hälsovård

På sidan om stadens tjänster kan man söka tjänster enligt ämne, målgrupp eller enligt sätt på vilket man uträttar ärenden. På sidans nedre kant finns en lista med tjänsterna i alfabetisk ordning.

Läs mer

Fostrans- och utbildningssektorn

Utbildningsverket har uppgift att koordinera och utveckla uppsökande ungdomsarbete på nationell nivå.

Läs mer

Helsingfors resetjänst

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst för gravt handikappade och äldre personer.

Läs mer