Hoppa till innehållet

Utan att tumma på kvaliteten

• Vår produktsäkerhet baseras på en bra och heltäckande plan för egenkontroll och vår yrkeskunniga personal.

• Tack vare råvaruinformationen, som uppdateras regelbundet, och beprövade recept finns det produktinformation om alla våra måltider.

• Vår egenkontroll omfattar provtagning för kontroll av produkternas mikrobiologiska kvalitet vid kommunala livsmedelslaboratorier samt uppföljning av renligheten på arbetsytor och utrustning med hjälp av regelbundna mätningar av ythygienen.

• Med hjälp av internrevisionen, som ingår i vårt kvalitetssystem, utvärderar vi hur våra system fungerar.

• Vi granskar nya varuleverantörer och befintliga leverantörer i samband med betydande förändringar i verksamheten.