Hoppa till innehållet

Visste du att...

Vi alltid uppmärksammar alla våra kundgruppers näringsrekommendationer och -bestämmelser samt andra specialbehov i planeringen av matsedlarna och produkterna? Vi lägger stor vikt på den respons som vi får av våra kunder och från verksamhetsställena? På basis av responsen kan vi utveckla ännu smakligare måltidstjänster.

Ansvarsfullhet

Vårt arbete stöds av programmet Ansvarsfulla måltider samt Helsingfors stads matkulturstrategi och strategi för globalt ansvar.

Läs mer

Produktutveckling

Fortlöpande samarbete med våra kundgrupper är en viktig del av produktutvecklingen.

Läs mer

Utan att tumma på kvaliteten

Vår produktsäkerhet bygger på en god och omfattande plan för egenkontroll och på vår personals kunnande.

Läs mer

Utbildning

För att upprätthålla och utveckla kompetensen hos våra anställda vidareutbildar vi dem regelbundet.

Läs mer