Hoppa till innehållet

Måltider på servicecentraler, servicehus och sjukhus

I mångsidiga servicecentraler, servicehus och sjukhus är måltiderna en central del av den boendes vård och välfärd dygnet runt.

Vi tillagar dagligen fem smakliga måltider efter vårdpersonalens beställning till de boende:

     • frukost
     • lunch
     • eftermiddagskaffe
     • middag
     • kvällsmål

Vid planeringen av matsedlarna tar vi enligt näringsrekommendationerna hänsyn till kundernas specialbehov, säsongen och högtider.

Boendemåltiderna intas i restaurangen eller husspecifikt i enheterna. På restaurangerna erbjuds även kafétjänster.