Hoppa till innehållet

Måltider för boende och patienter

Måltider och näring har en viktig betydelse för såväl boende på mångsidiga servicecentraler och servicehus som för patienter, personalen och externa matgäster på sjukhus. Måltidsstunden skapar även välbehag och möjlighet till social interaktion.

För klienter som får hemmåltidstjänster täcker lunchen en del av det dagliga energi- och näringsbehovet.

Vi planerar måltiderna och matsedlarna med beaktande av kundernas preferenser och specialbehov. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid matens smaklighet och konsistens, ett tillräckligt energi- och proteinintag samt antalet måltider.

Smaklig husmanskost

Vi föredrar inhemska råvaror. Utöver att maten är smaklig och hälsosam, är våra måltidskunders trygghet särskilt viktig för oss. Alla våra recept har testats i vårt eget produktutvecklingskök.

Vi serverar egenlagad husmanskost till våra kunder i deras hem, på sjukhus, i servicehus samt på mångsidiga servicecentraler och boendeenheter.

Restauranger

Restaurangerna i de mångsidiga servicecentralerna och servicehusen är öppna för alla.

Läs mer

Måltider på servicecentraler, servicehus och sjukhus

I mångsidiga servicecentraler, servicehus och sjukhus är måltiderna en central del av den boendes vård och välfärd dygnet runt.

Läs mer

Specialkost på sjukhus och servicecentraler

Principerna för att genomföra olika slags specialkost avtalar vi tillsammans med experter vid Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsende.

Läs mer