Hoppa till innehållet

Lekparksmåltider

Foton: Sirpa Päivinen

Mellanmål inom skolornas eftermiddagsverksamhet

Under skolterminerna serveras mellanmål i lekparkerna i samband med eftermiddagsverksamheten. Personer som kan få en allergisk reaktion av någon råvara ska alltid kontrollera att maten är lämplig på serveringsstället.

Lekparkernas mellanmålsmenyer finns på webbplatsen Menyer för skolorna och daghemmen

På grund av coronaläget kan ändringar och specialarrangemang förekomma i lekparkernas verksamhet och måltidsservice. Mer information om ändringar fås i lekparkerna.

Lekparksmåltider på sommaren

På sommaren erbjuder Helsingfors gratis varm mat i sina lekparker till alla barn under 16 år varje vardag. Måltiderna börjar serveras i  lekparker runt om i Helsingfors efter att skolan har slutat. Du behöver inte anmäla dig till de avgiftsfria måltiderna.

Lekparkernas matsedel har tagits fram i samarbete med sektorn för fostran och utbildning och innehåller mat som lämpar sig för värmetransport. I planeringen har även responsen från kunderna beaktats. 

Sommarmat för barn redan i 79 år

Helsingfors stads kostnadsfria lekparksmåltider har långa traditioner och är en unik offentlig service internationellt sett, liksom även i Finland. Den offentliga matutdelningen startade mitt under kriget år 1942, när en stor del av Helsingforsborna plågades av livsmedelsbrist. Man ville säkerställa att barnen fick åtminstone ett mål varm mat om dagen.
I dag uppfyller servicen ett näringsmässigt och socialt behov samt underlättar familjernas vardag. Under somrarna serveras cirka 1 400 kilo mat om dagen i lekparkerna.