Hoppa till innehållet

Kontaktinfo och respons

Ledning
Verkställande direktör,  vikarie Risto Paavola 09 310 27013

 

Administration

   
Ekonomi och förvaltnings direktör Ulla Vuolle 09 310 33928
Sekreterare Jenni Koskinen 09 310 27140
Anskaffningchef
Antti Virtanen
09 310 27969
Kundrelationer
kundrelationschef
Marianna Mäenpää 09 310 27871
Kommunikation
kommunikationschef
Piia Rissanen 040 576 3386Multiservice

Enhetens direktör Aulikki Johansson 09 310 27131
Distrikt 1, servicechef Johanna Katajala 09 310 29957
Distrikt 2, servicechef Virpi Tallbacka 09 310 27597
Distrikt 3, servicechef Camilla Etzell 09 310 27506
Distrikt 4, servicechef Mari Rantanen 09 310 36983
Produktionen i Backas,
produktionschef

Hannele Vuorikoski

09 310 27101
Planering och styrning
av produktionen,
servicechef


Aulikki Johansson
09 310 27131

 

Telefon-och välbefinnandetjänsten

Enhetens direktör, vikarie Hanna-Leena Tastula 09 310 27538Trygghetstelefontjänst och distansvård Rådgivning 24 h 09 310 70200Servicechef, vårdtjänster, vikarie Anne-Maria Siitonen 09 310 33789
Servicechef, Helsingfors resetjänst, vikarie Taija Järvenpää 09 310 25668
Servicechef, tf. kundservice Kati Sundström 09 310 20535 

Kommunikation

Kommunikationschef Piia Rissanen 040 576 3386
Kommunikationsplanerare Noora Westerholm 09 310 23725

 

Multiservice, ledning och stödtjänster
Backasvägen 30, 01530 Vanda
PL 9530, 00099 Helsingfors stad   
09 310 2700, fax: 09 310 27111
förnamn.efternamn@hel.fi

Telefon- och välbefinnandetjänsten
Elimägatan 15, 00510 Helsingfors (på kartan)
PL 9500, 00099 Helsingfors stad   
09 310 2700, fax: 09 310 27111
förnamn.efternamn@hel.fi

Hemmåltider kontaktuppgifter
Vardagar 7.30-15.30
Veckoslutsjour 8-14.30   
09 310 40030
kotiateriat@hel.fi

Trygghetstelefontjänster, rådgivning 24 h
09 310 70200