Suoraan sisältöön

Kontaktinfo och respons

Ledning
Verkställande direktör Antti Värtelä 09 310 27100

 

Utveklingstjänster

Enhetens direktör Mikael Neuvonen 09 310 27752
Kundrelationer
kundrelationschef
Enhetens direktör
Mikael Neuvonen
09 310 27752
Anskaffning och logistik
logistikchef
Antti Virtanen 09 310 27969
Kommunikation
kommunikationschef
Piia Rissanen 040 576 3386

 

Administration

   
Förvaltningschef Raimo Niippa 09 310 27609
Sekreterare Jenni Koskinen 09 310 27140
Anskaffning och logistik
logistikchef
Antti Virtanen
09 310 27969

Multiservice

Enhetens direktör, tf. Juha Kolkkinen 040 595 0986
Distrikt 1, servicechef Johanna Katajala 09 310 29957
Distrikt 2, servicechef Virpi Tallbacka 09 310 27597
Distrikt 3, servicechef Camilla Kiiski 09 310 27506
Distrikt 4, servicechef Mari Rantanen 09 310 36983
Produktionen i Backas,
produktionschef

Hannele Vuorikoski

09 310 27101
Planering och styrning
av produktionen,
servicechef


Aulikki Johansson
09 310 27131

 

Telefon-och välbefinnandetjänsten

Enhetens direktör, tf. Risto Paavola 09 310 27013
Enhetens sekreterare Jaana Kaipiainen 09 310 87191
Trygghetstelefontjänst Rådgivning 24 h 09 310 70200

 

Kommunikation

Kommunikationschef Piia Rissanen 040 576 3386
Kommunikationsplanerare Noora Westerholm 09 310 23725

 

Multiservice, ledning och stödtjänster
Backasvägen 30, 01530 Vanda
PL 9530, 00099 Helsingfors stad   
09 310 2700, fax: 09 310 27111
förnamn.efternamn@hel.fi

Telefon- och välbefinnandetjänsten
Elimägatan 15, 00510 Helsingfors (på kartan)
PL 9500, 00099 Helsingfors stad   
09 310 2700, fax: 09 310 27111
förnamn.efternamn@hel.fi

Hemmåltider kontaktuppgifter
Vardagar 7.30-15.30
Veckoslutsjour 8-14.30   
09 310 40030
kotiateriat@hel.fi

Trygghetstelefontjänster, rådgivning 24 h
09 310 70200