Kort introduktion

Affärsverket sköter cateringservice t.ex. skol- och daghemsmåltider, måltider till vårdsektorn, personalmåltider samt telefon- och välbefinnandetjänster.

Vi erbjuder högkvalitativ och kundorienterad skräddarsydd catering- samt telefon- och välbefinnandeservice.

Våra cirka 1 600 yrkeskunniga anställda sörjer för våra kunders välmående i över 500 serviceobjekt. Vi finns bland annat på läroanstalter, sjukhus, mångsidig servicecenter för äldre och privata hushåll.