Måttliga prishöjningar för de månatliga självriskerna från och med 1.1.2021

Social- och hälsovårdssektorn har beslutat om måttliga prishöjningar för Resetjänstens månatliga självriskandelar från och med den 1 januari 2021. Prishöjningarna grundar sig på de prishöjningar för kollektivtrafiken som HRT tidigare meddelat om.

De månatliga självriskandelarna för Helsingfors Resetjänsts kunder ändras från och med början av 2021 enligt följande.

Resor

Pris år 2020

Nytt pris från och med 1.1.2021

Arbetsresor, Helsingfors och huvudstadsregionen

59,70 €/mån.

62,70 €/mån.

Arbetsresor, närregionen (ABCD)

139,70 €/mån.

142,70 €/mån.

Studieresor, Helsingfors och huvudstadsregionen

32,80 €/mån.

34,50 €/mån.

Studieresor, närregionen (ABCD)

76,80 €/mån.

78,50 €/mån.


Beloppet för den självriskandel som betalas i bilen vid varje resa (2,80 €) förblir detsamma som tidigare även 2021.

Mer information om HRT:s prishöjningar

HRT:s biljettpriser från och med 1.1.2021