Hoppa till innehållet

Frågor och svar

Varifrån får taxichauffören mina uppgifter? Vad händer om mina uppgifter ändras?

Din profil med dina personliga uppgifter införs i färdförmedlingsprogrammet vid enheten för handikappservice när du får beslutet om färdtjänsten. Färdtjänstcentralen kan inte ändra uppgifterna men en anställd vid kundtjänsten vid färdtjänstcentralen kan vid behov lägga till uppgifter om resan för chauffören. Sådana uppgifter kan till exempel vara specifikationer av avhämtningsadressen eller telefonnumret till din ledsagare.

Om uppgifterna (t.ex. hemadressen) i din klientprofil ändras eller om du vill ha närmare information om profilens innehåll ska du kontakta socialverkets enhet för handikappservice i ditt område.

Vilken nytta fås av att de flesta resorna samåks med andra klienter?

Vi strävar efter att samåka alla resor om klientprofilen tillåter det. Om flera passagerare samåker
dras endast en halv resa av från reserätten och klienten behöver inte betala självriskandelen för resan.
Den andra halvan av resan återställs till reserätten först när rutten har körts. När du beställer en ny resa
ska du ha minst en hel resa kvar i reserätten.

Varför kan väntetiden vara upp till 50 minuter trots att staden är full med taxibilar?

Tjänsten körs med specialutrustade bilar som socialverket har konkurrensutsatt för att svara mot särskilda gruppers behov. Därför försöker vi i första hand samordna resorna till dessa avtalstrafikanter.

Om du beställer resan senare än 40 minuter före önskad avgångstid
kommer bilen inom 0–50 minuter. Vi strävar dessutom efter att samåka alla resor om klientprofilen tillåter det.

Varför tar det så länge att få en invalidtaxi?

Tyvärr finns det inom färdtjänsten färre bilar med utrustning för invalidtransporter så väntetiderna på dessa kan vara lite längre än för klienter som inte har några fordonsbegränsningar. Ofta behöver dessutom de klienter som har rätt att använda invalidtaxi mer hjälp av chauffören (för att fästa rullstolen, komma in i bilen, o.s.v.), vilket gör att transporten av klienten kan ta lite längre tid. Viktigast är klientens säkerhet och därför strävar trafikanterna efter att ge så bra och noggrann service som möjligt, vilket kan leda till längre väntetider.

Varför får man inte ta samma bil till t.ex. posten och affären och sedan tillbaka hem?

Resetjänsten försöker samåka resor och på så sätt transportera så många klienter med särskilda behov som möjligt. Tiden som klienterna använder t.ex. i affären varierar individuellt och därför kan väntetiden inte uppskattas. Därför kan bilarna inte vänta, utan tur- och returresan måste beställas skilt.

Du kan beställa tur- och returresan samt flera resor på en och samma gång. Du måste alltid beställa transporten för returresan skilt. Samma bil kan användas för både tur- och returresa endast vid besök till begravningsplatsen.

Varför får jag inte ta med så många ledsagare som jag vill? Varför ordnar ni inte en större bil vid dessa tillfällen?

Stadskortet är framför allt avsett för personligt bruk, inte för gruppresor. Tjänstens ändamål är att underlätta klientens resor till vardags och innehavaren av ett stadskort har möjlighet att kostnadsfritt ta med en ledsagare som hjälper honom eller henne. Invalidtaxibilarna är i första hand reserverade för klienter som inte kan använda personbil.

Varför får jag inte ta en bil från taxistolpe eller få ett tillfälligt samåkningsförbud, om jag har bråttom?

Tjänstens ändamål är att samåka så många resor som möjligt och att beställa resorna av de trafikanter som vi har avtal med Helsingfors Resetjänst färdtjänstcentral kan inte utfärda samåkningsförbud, inte ens tillfälligt. Man kan ansöka om samåkningsförbud vid socialverket i det egna området. Tillstånd för att ta en bil från en taxistolpe kan endast beviljas i vissa situationer som socialverket har fastställt.

Ibland kan bilen har svårt att hämta dig på en viss adress. I sådana situationer kan servicerådgivaren efter övervägande ge dig tillstånd att ta en bil från en taxistolpe. Sådana situationer kan uppstå t.ex.
på flygplatsen och vid stora publikevenemang och om klientens transport är mycket försenad.11.12.2015 11:08