Hoppa till innehållet

Hjälp i trappor, trappklättrare eller elskoter i färdtjänsten

Hjälp i trappor och trappklättrare

Om du använder rullstol är det nödvändigt med hjälp eller trappklättrare om det finns fler än tre trappsteg vid avgångs- eller destinationsadressen. Du ska ha ett beslut om hjälp i trappor och/eller användning av trappklättrare från det sociala arbetet för handikappade.

Resor där trappklättrare behövs ska beställas senast föregående dag, så att den nödvändiga hjälpen kan säkerställas. Vid beställningen ska du uppge åtminstone en uppskattning av antalet trappsteg.

Elskoter

En elskoter kan transporteras i Helsingfors Resetjänsts bilar endast om den kan spännas fast på ett säkert sätt under färden. Elskoterns stomme ska ha särskilda fästpunkter för detta. För transport av en elskoter krävs också en handikappanpassad bil, så att elskotern kan lyftas in på ett säkert sätt.

Om din hälsa tillåter ska du sitta i ett säte i bilen och inte i elskotern under färden. Du kan sitta i elskotern endast om elskotern och du under färden kan spännas fast i fordonet på ett säkert sätt enligt standarden SF 5912 eller ISO 10542-1:2012 i fyra fästpunkter och ett säkerhetsbälte som fästs i bilens chassi i enlighet med standarden.
25.06.2020 13:52