Hoppa till innehållet

Självrisk

Du debiteras en självrisk (klientavgift) för resorna Självriskandelen för resorna grundar sig på prissättningen för kollektivtrafiken i Helsingfors. 

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade färdtjänstens självriskandelar i maj 2019 och beslöt att självriskerna från och med den 1 juni 2019 är följande:

Färdtjänstens självriskandelar från och med 1.6.2019

Resor för ärenden och fritid, Helsingfors

 2,80 €/resa

Resor för ärenden och fritid, Helsingfors, 7–17 år

 1,40 €/resa

Resor för ärenden och fritid, huvudstadsregionen och Sibbo

 2,80 €/resa

Resor för ärenden och fritid, huvudstadsregionen och Sibbo, 7–17 år

 1,40 €/resa

Arbetsresor

Arbetsresor, Helsingfors

 59,70 €/mån.

Arbetsresor, huvudstadsregionen

 59,70 €/mån.

Arbetsresor, närregionen (Kyrkslätt, Kervo)

 156,40 €/mån.

Studieresor

Studieresor, Helsingfors

 32,80 €/mån.

Studieresor, huvudstadsregionen

 86,00 €/mån.

Självriskandelarna för resor för ärenden och fritid betalas i bilen i samband med resan. De kan betalas med kontanter, bankkort eller kreditkort. Du har rätt att få ett kvitto på den betalda självrisken av föraren.

Arbets- och studieresor betalas i regel till banken.

Om du har med dig en ledsagare/assistent betalar hen ingen självrisk. Om du har med dig fler än en person betalar de övriga den gällande självrisken. 7–17-åringar betalar självrisk för barn, och yngre barn reser gratis.
25.06.2020 13:43