Hoppa till innehållet

Samåkning

Man strävar alltid efter att kombinera Helsingfors Resetjänsts resor med andra färdtjänstklienters resor. Detta görs av Resetjänstens kundtjänstcentral.

Du kan framföra önskemål om samåkning med andra färdtjänstklienter. Avgångsadresserna och destinationerna bör då ligga åt samma håll. 

Vid samåkning får restiden bli högst 30 minuter längre jämfört med om man skulle åka ensam.

I regel ska föraren köra rutten i enlighet med de anvisningar som ges av Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral. Rutten baserar sig på reseförmedlingssystemets kartmaterial.25.06.2020 10:22