Hoppa till innehållet

Resor på andra orter i Finland

Om du har beviljats färdtjänst enligt handikappservicelagen har du rätt att använda resor bekostade av färdtjänsten även på andra orter i Finland. Färdtjänstresor enligt socialvårdlagen kan endast användas inom Helsingfors Resetjänsts reseområde.

Om du behöver färdtjänst på en annan ort ska du ansöka om det i förväg hos det sociala arbetet för handikappade i ditt eget område. I ansökan ska framgå på vilken ort du tänker vistas, när och hur länge samt hur långa resor det gäller.

Färdtjänstens resekort kan inte användas utanför Helsingfors Resetjänsts område (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo). Kostnader för resor på andra orter i Finland ersätts i efterhand mot korrekt ifyllda kvitton, och självriskandelen för resorna avdras från ersättningsbeloppet. De resor som använts avdras från det månatliga antalet resor.

Exempel:
Du är bosatt i Helsingfors och vill semestra i Karis i två veckor. Du kan resa med stadskortet till gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt. För resan från Kyrkslätt till Karis betalar du själv med pengar.

I Karis kan du ta taxi exempelvis till affären eller begravningsplatsen. Resorna ersätts i efterhand mot kvitton, om du har fått ett beslut om detta från det sociala arbetet för handikappade i ditt eget område före semestern. 25.06.2020 10:27