Hoppa till innehållet

Personligt betalkort

Med färdtjänstens betalkort kan man endast betala för resor som beställts via Helsingfors Resetjänst. Med betalkortet kan man betala för resor för ärenden och fritid samt arbete och studier. Resor för läkarbesök, sjukvård, rehabilitering och underhåll av hjälpmedel är FPA-resor, och färdtjänstens betalkort kan inte användas för dem.

Resetjänstens betalkort är personligt och får inte överlåtas till andra.

Man ska alltid ha betalkortet med sig när man använder färdtjänsten. Visa kortet för föraren i början av resan och berätta samtidigt om det är fråga om en resa för ärenden, fritid, arbete eller studier. Vid behov kan du bli ombedd att visa kortet även vid resans slut.

Om du inte har betalkortet med dig ska du vara beredd på att betala för resan själv. Du kan ansöka om ersättning för resan i efterhand genom att skicka kvittot till handikappservicen i ditt område.

Med betalkortet kan man resa inom Helsingfors, från Helsingfors till grannkommunerna och inom grannkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo samt för synskadades del Onnela). Om du vill resa utanför nämnda grannkommuner måste du själv betala för den del av resan som överskrider områdets gränser. Meddela om resan till Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral när du beställer resan och till föraren när resan börjar.

Om du vill veta hur många resor du har kvar kan du ringa Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral på nummer 09 231 23 011.

Om du flyttar ska du kontakta det sociala arbetet för handikappade i ditt område. Detsamma gäller om du tappar bort ditt färdtjänstkort. Kort som tagits ur bruk ska förstöras exempelvis genom att klippas i två delar.

Om du inte följer anvisningarna för kortet eller om du använder kortet på ett sätt som strider mot anvisningarna, kan kortet spärras och du faktureras för resekostnaderna.25.06.2020 13:46