Hoppa till innehållet

Ledsagare

Du har rätt att ta med dig en ledsagare eller assistent, som inte behöver betala för resan. Ledsagarens ålder och funktionsförmåga ska vara sådan att hen klarar av uppdraget utan att äventyra sin egen och klientens säkerhet.

Huvudregeln är att ledsagaren och assistenten ska stiga på och av på samma adresser som klienten. Ledsagaren eller assistenten kan dock hämtas eller lämnas på vägen, om det är möjligt inom ramen för ett 10 minuters stopp.

Om ledsagaren har med sig ett hjälpmedel för rörlighet ska det meddelas vid beställningen av resan. Föraren är endast skyldig att vid behov hjälpa ledsagaren att komma in i och ut ur bilen.

Utöver en ledsagare eller assistent kan du ha med dig en följeslagare samt barn under 13 år. Övriga personer som reser med sig betalar ett belopp som motsvarar den gällande självriskandelen för resan. Barn under 7 år reser gratis.

Man ska alltid meddela om ledsagare eller följeslagare vid beställningen, eftersom bilen har plats för ett begränsat antal personer. Resorna och fordonet förmedlas alltid i enlighet med dina behov. Om din ledsagare exempelvis använder elrullstol men du kan resa med personbil, görs resan med personbil enligt din profil.

Ledsagnings- och invatillägg

En färdtjänstklient kan under resan få nödvändig assistans eller ledsagning av föraren, och föraren har då rätt till ett så kallat ledsagningstillägg. Assistansen beror inte på vilket fordon du reser med.

Behov av assistans eller ledsagning av föraren ska anges i beslutet om färdtjänst. Ledsagningstillägget berättigar dig till att få hjälp av föraren exempelvis att ta dig från hemmet till bilen och från bilen till den lokal dit du ska.

Invatillägg beviljas till alla som behöver ett handikappanpassat fordon. Invatillägget förpliktigar föraren att vid behov hjälpa dig att ta dig till destinationsadressen och tvärtom. Behov av assistans och ledsagning av föraren ska meddelas i samband med beställningen, så att tillräckligt med tid kan reserveras för detta.

Förarens uppgift är endast att hjälpa dig med sådant som direkt anknyter till resan. Till förarens uppgifter hör inte exempelvis att hjälpa dig att klä på eller av dig ytterkläder, ge mediciner eller gå till butiken.

Föraren kan bära saker till eller från bilen om hen kan göra det samtidigt som hen ledsagar dig. Föraren ska också se till att alla hjälpmedel du har med dig kommer fram. Helsingfors Resetjänsts resor är inte avsedda för transport av stora föremål, såsom möbler, stora hushållsapparater eller flyttlådor.09.08.2021 19:19