Hoppa till innehållet

Information om Helsingfors Resetjänst


Helsingfors Resetjänst 

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst för gravt handikappade och äldre. Helsingfors Resetjänst drivs genom ett samarbete mellan Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, affärsverket Servicecentralen Helsingfors och privata trafikanter som valts genom konkurrensutsättning.

Helsingfors Resetjänst är från och med den 1 juli 2009 ordnad så att social- och hälsovårdssektorn köper de förmedlingstjänster som behövs för färdtjänsten av Servicecentralen Helsingfors. Till servicehelheten hör bland annat mottagande av klienternas resebeställningar, förmedling av resor till fordonen och övervakning av trafikanterna. Den egentliga färdtjänsten ordnas av trafikanter som konkurrensutsatts av social- och hälsovårdssektorn. Helsingfors Resetjänst har sammanlagt omkring 15 000 klienter. Varje dag görs 1 800–2 200 resor.

Vem omfattas av färdtjänsten?

Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor fattar beslut om färdtjänst för sina klienter. Man ansöker om tjänsten hos det sociala arbetet för handikappade i det egna området, och ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökningsblanketten.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen är avsedd för gravt handikappade personer som inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter. Färdtjänst kan också beviljas enligt socialvårdalagen, i första hand till äldre som har svårigheter att röra sig, men inte har rätt till färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Färdtjänst som beviljas av social- och hälsovårdssektorn är avsedd för resor för fritid och ärenden samt arbets- och studieresor. 

Resor för hälso- och sjukvård, såsom läkarbesök, sjukvård och rehabilitering, är resor som ersätts av FPA, och för dem ska man inte använda Helsingfors Resetjänsts resor. Mer information om reseersättningar, självrisk och avgiftstak finns  här.25.06.2020 10:28