Hoppa till innehållet

Bilens ankomsttid

Du kan beställa din resa enligt önskad avgångs- eller ankomsttid.

Beställning enligt avgångstid

Om du beställer en resa enligt avgångstid kan vi inte garantera att du kommer fram en viss tid.

Om du beställer din resa minst 30 minuter före den önskade avgångstiden kan kundtjänsten ange en avgångstid på 20 minuter tidigare eller senare än den önskade tiden. För handikappanpassade taxibilar är avvikelsen 10 minuter från den önskade tiden.

Exempel:
Om du beställer en resa kl. 11.00 och den önskade avgångstiden är kl. 11.50, kan bilen komma och hämta dig kl. 11.30–12.10 (för klienter som behöver handikappanpassad bil är tidsintervallet i detta fall 11.40–12.00).

Om du beställer resan mindre än 30 minuter före den önskade avgångstiden kommer bilen och hämtar dig om 0–50 minuter.

Exempel:
Du beställer en resa kl. 11.00 och den önskade avgångstiden är 11.30. Bilen kan komma och hämta dig kl. 11.00–11.50.

Beställning enligt ankomsttid

Om du beställer en resa enligt när du måste vara framme, måste bilen vara framme
vid den utlovade ankomsttiden.

Om din klientprofil inte ger någon anvisning om fordonsbegränsning eller dina resor alltid ordnas med personbilstaxi (personbilsbegränsning), kan kundtjänstcentralen fastställa ankomsttiden till 20 minuter tidigare än den önskade tidpunkten. För klienter som behöver en handikappanpassad bil kan ankomsttiden avtalas till 10 minuter tidigare. Den förverkligade ankomsttiden kan vara högst 10 minuter före den utlovade ankomsttiden.

Det är vanligen rusningstrafik i huvudstadsregionen kl. 7.30–9.00 och 15.00–17.00. Rusningen kan orsaka förseningar även i Helsingfors Resetjänsts resor.

Snabbresor

Du kan göra två så kallade snabbresor per månad. Snabbresor är tillgängliga inom 15 minuter efter beställningen. Det går inte att beställa egentliga snabbresor med handikappanpassad taxi, eftersom antalet bilar är begränsat. Man kan få en handikappanpassad taxi 30 minuter efter beställningen.

Om du har motiverade skäl kan du ansöka om att få ett högre antal snabbresor varje månad hos det sociala arbetet för handikappade i ditt område. Socialhandledaren för färdtjänst kan av individuella skäl bevilja extra snabbresor mot en separat ansökan. Det högsta möjliga antalet snabbresor är sex enkelresor per månad.

Det är inte alltid möjligt att beställa snabbresor, exempelvis under rusningstid. Helsingfors Resetjänsts förmedlingscentral bedömer om det går att genomföra en snabbresa vid den önskade tidpunkten.

Även snabbresor kan ordnas som samåkning med andra passagerare.25.06.2020 10:19