Hoppa till innehållet

Resor

Färdtjänstens syfte

Genom färdtjänsten ger man möjlighet till delaktighet och rörlighet för personer med oskäliga svårigheter att använda kollektivtrafik. Färdtjänsten är en tjänst som ersätter kollektivtrafik.

Färdtjänsten är avsedd för resor för ärenden och fritid samt för arbets- och studieresor. Resor för ärenden och fritid är exempelvis deltagande i hobbyer, butiksbesök och resor till sociala aktiviteter. Arbets- och studieresor kan i regel användas för resor mellan hemmet och arbets-/studieplatsen.

Helsingfors Resetjänst drivs genom ett samarbete mellan Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, affärsverket Servicecentralen Helsingfors och privata trafikanter.

Vem omfattas av färdtjänsten?

Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor fattar beslut om färdtjänst.

Färdtjänst kan beviljas enligt handikappservicelagen för gravt handikappade personer eller enligt socialvårdslagen för äldre med nedsatt funktionsförmåga. Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en inkomstbunden och behovsprövad förmån.

Man ansöker om tjänsten hos det sociala arbetet för handikappade i det egna området, och ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökningsblanketten.

Klienterna betalar en självriskandel (klientavgift) för genomförda resor. Självrisken motsvarar HRT:s gällande pris för en motsvarande biljett. Mer om självrisken.25.06.2020 14:57