Suoraan sisältöön

Helsingfors Resetjänst

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst för gravt handikappade och äldre personer. Helsingfors Resetjänst genomförs i samarbete mellan Helsingfors stads social och hälsövårdssektorn, Servicecentralen och privata trafikanter.

Vem omfattas av färdtjänsten?

Helsingfors stads social och hälsövårdssektorn fattar färdtjänstbesluten.

Man ansöker om tjänsten vid socialsektorns enhet för handikappservice i det egna bostadsområdet med en blankett. Till blanketten bifogas ett läkarutlåtande.
DELA
02.04.2019 12:33