Hoppa till innehållet

Beställningar per sms

Beställningar av enkelresor per sms kan göras till nummer
046 851 0973.

Meddela följande i din textmeddelande-beställning:

  • ditt namn
  • adress varifrån du vill åka
  • adress som du vill åka till
  • önskad avgångstid (avgång) eller tid när du senast måste vara framme (framme)
  • datumet för resan
  • om andra personer ska följa med (antal)
  • om du vill göra ett stopp på 10 minuter en gång under resan (10 min.stopp)
  • om det är fråga om en resa för fritidsaktiviteter (fritid), en arbetsresa (arbete) eller en studieresa (stud.)
  • om du har med dig hjälpmedel (hjälpm.) eller hund (hund)

Beställningen bekräftas per sms.

Exempelmeddelande 1: ”Enkel Maja Mattson Exempelgatan 3 E 99 Helsingfors, Affärsgatan 2 Vanda. Avgång 13.30. Datum 1.4.2019. Övriga 2. Fritid. Hund.”

Exempelmeddelande 2: ”Enkel Tina Tiinanen Tågvägen 5 Helsingfors, Helsingfors centralstations huvudingång Brunnsgatan 1. Framme 8.00. Datum 1.4.2019. 10 min.stopp. Hjälpm.”

Obs! Ändringar eller avbokningar ska göras per telefon, helst minst en timme och senast 20 minuter före avgångstiden.



25.06.2020 08:53