Hoppa till innehållet

Anvisningar för beställning av resor


Anvisningar för beställning av resor

 • Resan ska beställas senast 30 minuter före avgångstiden. Om du vill beställa resan enligt ankomsttid ska du beställa den senast två (2) timmar före avgångstiden.
 • Du kan beställa din resa enligt önskad avgångs- eller ankomsttid.
 • Avgångstiden kan avvika från den önskade tiden med ± 20 minuter. För klienter som behöver handikappanpassade fordon är avvikelsen ± 10 minuter.
 • Den önskade ankomsttiden är ovillkorlig, och transporten får inte bli försenad. Ankomsttiden kan avtalas till 20 minuter före den önskade tiden. För klienter som behöver en handikappanpassad bil kan ankomsttiden avtalas till 10 minuter tidigare.
 • Den förverkligade ankomsttiden kan vara högst 10 minuter före den önskade ankomsttiden.
 • Man strävar alltid ordna samåkning, om klientprofilen tillåter det. En samåkningsresa räknas för klienten som en (1) resa, och självrisk debiteras.
 • Om du inte kan få kontakt med Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral per telefon inom rimlig tid, har du rätt att beställa en taxi från taxicentralen eller ta en taxi från en taxistolpe. Som rimlig tid betraktas en enhetlig kötid på 15 minuter. Du kan betala för taxin med färdtjänstens betalkort, om du har beställt den via Taksi Helsinki eller Lähitaksi. Meddela om resan till Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral så snart som möjligt efter resan. När du meddelar om resan blir du ombedd att uppge taxins nummer, som finns på kvittot du fått av föraren.
 • Om bilen du beställt är oskäligt mycket försenad utan att du meddelats om detta, och du inte har lyckats få kontakt med Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral, kan du beställa en taxi från taxicentralen eller ta en taxi från en taxistolpe. 15 minuter betraktas som skälig väntetid. Meddela om resor som gjorts på detta sätt till Helsingfors Resetjänsts kundtjänstcentral så snart som möjligt efter resan. När du meddelar om resan blir du ombedd att uppge taxins nummer, som finns på kvittot du fått av föraren.
 • Om du har tagit en taxi från en taxistolpe fastän det inte var rusning eller fastän bilen inte var försenad, kan du faktureras för kostnaden för resan.

Beakta följande när du planerar din resa

 • Du kan beställa både tur- och returresan och även flera resor samtidigt.
 • Information om hurdan bil som lämpar sig för dig finns i din klientprofil. Resorna ordnas av trafikanter som upphandlats av social- och hälsovårdssektorn.
 • Man strävar alltid ordna samåkning, om klientprofilen tillåter det.
 • Du har rätt till två (2) så kallade snabbresor per månad. Snabbresor är tillgängliga inom 15 minuter efter beställningen. Även snabbresor kan samåkas.
 • Handikappanpassade bilar kan inte beställas för snabbresor på grund av den begränsade tillgången. En handikappanpassad bil anländer tidigast 30 minuter efter beställningen.
 • Du har rätt att ta med en ledsagare eller assistent utan kostnad. Även om ledsagaren har ett stadskort debiteras ingen resa.
 • Du kan ta med dig en följeslagare och barn under 12 år. Följeslagaren betalar ett pris för resan enligt självrisken. Barn under 7 år reser gratis.
 • Om du vill veta hur många resor du har kvar kan du kontakta kundtjänstcentralens rådgivning på telefonnummer 09 231 23 011 eller fråga kundtjänstpersonalen när du bokar en resa.
 • Du kan ändra eller avboka resor som du beställt. Ändringar eller avbokningar ska göras per telefon eller sms senast 20 minuter före den avtalade avgångstiden. Om avbokningen eller ändringen görs senare avdras resan från de resor du har kvar.

När du ska åka

 • Vänta på bilen vid den tid och plats som du avtalat om med kundtjänstcentralen. Bilen väntar på dig i fem (5) minuter efter den avtalade avgångstiden.
 • Ge kortet till föraren. Stadskortet är både ett identitetsbevis och ett betalningsmedel.
 • En färd i en riktning är en resa. Färden från hemmet till destinationen är en resa och färden tillbaka hem är en annan resa. Om du däremellan åker till en annan plats är det också en resa.
 • Du har rätt till ett 10 minuters stopp under resan. Ett undantag är besök på en begravningsplats, där bilen väntar högst 20 minuter. Extra stopp ska alltid meddelas i förväg när resan beställs.
 • Självrisken för resan betalas till föraren. Du kan betala med kontanter, bankkort eller kreditkort. Självriskandelarna för resor till arbete eller studier betalas i förskott till banken en gång per månad.


25.06.2020 09:02