Hoppa till innehållet

Beställning och avbeställning

Helsingfors Resetjänsts kundtjänst är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Beställningar

Man kan beställa resor per telefon, e-post, sms eller via en chattjänst med indentifiering. Avbokningar och ändringar ska göras senast 20 minuter före den planerade avgångstiden.

Kostnaden för ett samtal till beställningsnumret är normal lokal- eller mobiltaxa. Mobiloperatören kan ge information om avgiften.

När du beställer en resa ska du uppge

 • ditt namn
 • adress varifrån du vill åka (detaljerade uppgifter om var du ska hämtas)
 • adress dit du vill åka (detaljerade uppgifter)
 • önskad avgångstid eller tid då du senast måste vara framme
 • datumet för resan
 • om en ledsagare, en följeslagare eller barn under 12 år ska följa med
 • om du eller ledsagaren medför hjälpmedel för rörlighet (rullstol, rollator eller elskoter)
 • om du använder rullstol, uppge om en handikappanpassad bil behövs just för denna resa och till denna adress
 • om en ledar-, hörsel- eller assistanshund eller något annat djur ska följa med
 • om föraren behöver bistå med assistans eller ledsagning
 • om det på avgångs- eller destinationsadressen finns trappor där det behövs trappklättrare eller hjälp av föraren
 • om du vill stanna i högst 10 minuter på vägen och på vilken adress. Obs! Vid besök på en begravningsplats får man stanna i högst 20 minuter, och klienten debiteras för två resor.
 • om syftet med resan är fritidsaktiviteter, uträttande av ärenden eller arbete eller studier

När kundtjänstpersonalen har tagit emot din beställning får du en bekräftelse på avgångstiden. Om du ger ditt tillstånd till det kan du få ännu en bekräftelse genom ett automatiskt sms omkring fem (5) minuter före den avtalade tiden.

Du kan beställa både tur- och returresan och även flera resor samtidigt. Du måste alltid beställa separat transport för returresan. Endast vid besök på begravningsplatser kan du åka i båda riktningarna med samma bil.

Om du har beställt din resa per sms bekräftas den också per sms. Om du beställer per e-post skickas bekräftelsen till samma e-postadress som resan beställts från.

Helsingfors Resetjänsts resor är inte avsedda för läkarbesök eller resor som anknyter till rehabilitering (sjukförsäkringslagens 10 §). Dessa resor ersätts av FPA. Mer information om reseersättningar, självrisk och avgiftstak finns här.

Obs! Helsingfors Resetjänsts resor kan inte användas för servicehusens utflykter, utan de ska göras på servicehusets egen bekostnad. Om flera personer från ett servicehus eller ett verksamhetscenter reser med färdtjänsten till någon tillställning, kan vi skicka högst två bilar till samma adress samtidigt.

Mer information om beställning av resor finns här.

Ändringar och avbokningar

Du kan ändra eller avboka din resa per telefon på nummer 09 231 23 010. Eventuella ändringar eller avbokningar ska göras senast 20 minuter före den avtalade avgångstiden. I annat fall avdras resan från ditt återstående antal resor.29.06.2020 14:44