Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors Resetjänst

Resor i övriga Finland

Om ni har beviljats färdtjänst för gravt handikappade enligt handikappservicelagen har ni rätt till färdtjänst också på andra ställen i Finland.

Anvisningar om att beställa en resa

Resan ska i regel beställas 40 minuter före avgångstiden.

Bilens ankomsttid

Ni kan beställa resan antingen enligt önskad avgångstid eller ankomsttid.