Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst för gravt handikappade och äldre personer. Helsingfors Resetjänst genomförs i samarbete mellan Helsingfors stads social och hälsovårdssektorn och Servicecentralen Helsingfors på så sätt att social-och hälsovårdssektorn av servicecentral köper förmedlingstjänsterna som behövs för att ordna färdtjänsten. Själva färdtjänsten produceras av trafikanter som social-och hälsovårdssektorn har konkurrensutsatt. Helsingfors Resetjänst har kring 15 000 klienter och dagligen görs cirka 1 800–2 200 resor.

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors Resetjänst

Resor i övriga Finland

Om ni har beviljats färdtjänst för gravt handikappade enligt handikappservicelagen har ni rätt till färdtjänst också på andra ställen i Finland.

Anvisningar om att beställa en resa

Resan ska i regel beställas 40 minuter före avgångstiden.

Bilens ankomsttid

Ni kan beställa resan antingen enligt önskad avgångstid eller ankomsttid.