Matkapalelujen neuovoja. Kuva: Palmia

Tietoa Helsingin Matkapalvelusta

Helsingin Matkapalvelu

Helsingin Matkapalvelu on vaikeavammaisille ja vanhuksille tarkoitettu kuljetuspalvelu. Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen ja yksityisten liikennöintiyritysten välillä.

Helsingin Matkapalvelu on järjestetty 1.7.2009 alkaen siten, että sosiaali- ja terveystoimiala hankkii kuljetuspalvelujen järjestämiseen liittyvät välityspalvelut palvelukeskus Helsingiltä. Palvelukokonaisuuteen sisältyy muun muassa asiakkaiden matkatilausten vastaanotto, matkojen välitys ajoneuvoille ja liikennöinnin valvonta. Varsinaisen kuljetuspalvelun tuottavat sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamat liikennöitsijät. Helsingin Matkapalvelun asiakkaita on yhteensä noin 15 000. Päivittäin matkoja tehdään noin 1 800 – 2 200.

Ketkä kuuluvat matkapalvelun piiriin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala tekee kuljetuspalvelupäätökset. Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärinlausunto.

Kuljetuspalvelulla järjestetään mahdollisuus osallistumiseen ja liikkumiseen niille henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä. Kuljetuspalvelu on siten joukkoliikennettä korvaava palvelu.

Sosiaali- ja terveystoimialan myöntämät kuljetuspalvelut on tarkoitettu asiointi ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain perusteella lähtökohtaisesti vanhuksille, joilla on vaikeuksia liikkumisessaan, mutta he eivät voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja.

Sairauden ja terveydenhuoltoon liittyvät matkat ovat Kela-kuljetuksia ja kaupunkikorttia ei saa näillä matkoilla käyttää. Lisätietoa Kela-kuljetuksista löytyy heidän verkkosivuiltaan.