Osaan kuukausiomavastuista hinnankorotuksia 1.1.2022 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimiala on päättänyt maltillisista hinnankorotuksista koskien Matkapalvelujen kuukausiomavastuuosuuksia 1.1.2022 alkaen. Hinnankorotukset pohjautuvat HSL:n aiemmin ilmoittamiin joukkoliikenteen hinnankorotuksiin.

Helsingin Matkapalvelun asiakkaiden kuukausiomavastuuosuudet muuttuvat vuoden 2022 alusta seuraavasti.

Matkat

Hinta vuonna 2021

Uusi hinta 1.1.2022 alkaen

Työmatkat, Helsinki ja pääkaupunkiseutu (AB-vyöhyke)

62,70 € / kk

65,30 € / kk

Työmatkat, lähiseutu (ABCD)

142,70 / kk

142,70 / kk

Opiskelumatkat Helsinki ja pääkaupunkiseutu (AB-vyöhyke)

34,50 € / kk

35,90 € / kk

Opiskelumatkat lähiseutu (ABCD)

78,50 € / kk

78,50 € / kk


Autoon maksettavaan kertaomavastuuosuuden hinta (2,80 €) pysyy ennallaan myös vuonna 2022.

Lisätietoa HSL:n hinnankorotuksista ja HSL:n lippujen hinnat 1.1.2022