Matkapalvelun kuljetuksia yhdistellään jälleen terveysturvallisuus huomioiden

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ohjeistaa, että 2.5. lähtien Helsingin Matkapalveluissa samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavat asiakkaat voivat jälleen kulkea yhteisessä autossa. Asiakkaiden turvallisuus huomioidaan kuljetuksissa kuitenkin edelleen tarkasti.

Matkapalvelujen kyytiin voivat tulla ainoastaan ne asiakkaat, joilla ei ole lieviäkään koronavirustaudin oireita. Jos asiakkaalla on oireita, kuljetus järjestetään tarpeen vaatiessa koronakuljetuksena. Tällöin asiakkaan tulee kertoa oireistaan Matkapalvelun asiakaspalveluun jo kuljetusta varatessaan.

Mikäli mahdollista, asiakkaat istuvat Matkapalvelun kuljetuksissa väljästi siten, että voivat välttää fyysisen kontaktin toiseen asiakkaaseen. Asiakkaiden tulee käyttää kuljetuksissa suu- ja nenäsuojaimia, mikäli se on yksilölliset ominaisuudet huomioon ottaen mahdollista. Suojaimet puetaan ennen kuljetukseen nousemista. Asiakkaita pyydetään huomioimaan myös hyvä käsihygienia ennen autoon nousemista sekä hyvä yskimis- ja aivastamishygenia.

Myös kuljettajia ohjeistetaan tulemaan töihin Matkapalvelun kuljetuksiin vain täysin oireettomina. Kuljettajat käyttävät kuljetusten aikana kirurgista suu-nenäsuojainta sekä huolehtivat hyvästä käsihygieniasta käsihuuhteella. Yhtenäisiä ohjeita noudattamalla varmistetaan, että matkustaminen on kaikille turvallista.

Matkapalvelujen ajojen hygienia - ja väljyystoimenpiteissä havaitut puutteet ja palautteet ilmoitetaan aina ensin Helsingin Matkapalveluille puhelimitse numeroon 09 231 23 002. (Palautepalvelu on toiminnassa 24 h) tai vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen helsinginmatkapalvelu@hel.fi.