Hygienia- ja väljyystoimenpiteet pakollisiksi Helsingin Matkapalvelujen kuljetuksissa

Tartuntatautilain muutoksella liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitetaan huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos koskee myös Helsingin Matkapalvelujen kuljetuksia ja se astui voimaan 22.2.2021. Pakottavat velvoitteet ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Aiemmin liikenteen palvelujen tarjoajat ovat toimineet suositusten pohjalta vapaaehtoisesti, mutta nyt toimenpiteet tulevat suoraan lain nojalla pakottaviksi. Toimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja ehkäistä tartuntojen leviämistä. Yhtenäisiä keinoja käyttämällä varmistetaan, että matkustaminen on kaikille turvallista.

Tartuntatautilain perusteella 22.02.2021 lakisääteisesti velvoittaviksi tulevat toimenpiteet:

 1. Asiakkailla on oltava mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen kuten käsien
  puhdistamiseen. Esimerkiksi tarjolla pitää olla käsidesiä.
 2. Asiakkaille on annettava tartuntojen leviämistä estäviä toimintaohjeita, esimerkiksi
  riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta, kasvosuojusten
  käyttämisestä.
 3. Asiakkaiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista
  on tehostettava. Tilojen ilmastointiin on myös kiinnitettävä huomiota.
 4. Asiakkaiden oleskelu tiloissa ja liikennevälineissä on järjestettävä siten, että
  asiakkaat voivat olla riittävän etäällä toisistaan tilan tai liikennevälineen erityispiirteet
  huomioiden. Toimijoiden kannattaa hyödyntää THL:n suosituksia.
 5. Matkustajien liikennevälineisiin siirtymistä ja sieltä poistumista on ohjattava,
  jotta heillä on mahdollisuus pitää riittävät etäisyydet.

Nämä lakisääteiset velvoitteet ovat yhteneväisiä Sosiaali- ja terveystoimialan 30.7.2020 antaman ohjeen kanssa: Ohje palveluntuottajille sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaiden kuljettamisesta koronapandemian aikana, 30.7.2020. 

Matkapalveluiden ajojen hygienia - ja väljyystoimenpiteissä havaitut puutteet ja palautteet, ilmoitetaan aina ensin Helsingin Matkapalveluille puhelimitse numeroon puh. 09 231 23 002. (Palautepalvelu on toiminnassa 24 h) tai vapaamuotoisella
sähköpostilla osoitteeseen helsinginmatkapalvelu@hel.fi.

Toistuvista puutteista voi ilmoittaa Traficomille sähköpostilla osoitteeseen koronavalvonta@traficom.fi

Lisätietoja Helsingin Matkapalveluista puh. 09 231 23 001

Tartuntatautilaki 58 § Henkilöliikennettä koskevat toimenpiteet covid-19-epidemian
leviämisen estämiseksi