Uusi liikennepalvelulaki 1.7. voimaan - Matkapalvelun toimintaan ei muutoksia

Uusi liikennepalvelulaki voimaan 1.7.2018 lukien

Uusi liikennepalvelulaki (laki liikenteen palveluista 320/2017) astuu voimaan 1.7.2018. Laki tulee muuttamaan henkilöliikenteen järjestämistä Suomessa perusteellisesti.

Lain mukanaan tuomat tärkeimmät asiakkaisiin vaikuttavat muutokset:

  • Määrähinnoittelu päättyy (taksiyrittäjä saa itse päättää hinnasta)
  • Asemapaikkasidonnaisuus päättyy
  •  Lupaharkinta muuttuu
  • Taksinkuljettajien koulutusvaatimukset muuttuvat

Helsingin Matkapalvelun toiminta ei muutu. Kuljetukset tilataan edelleen Helsingin Matkapalvelusta. Helsinki on kilpailuttanut Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin ja hankintasopimuksissa on varmistettu palvelun laatu.

Tolppalupa

Lakimuutoksen 1.7.2018 jälkeen Helsingin Matkapalvelun asiakaspalvelija voi antaa tolppaluvan tilanteessa, jossa asiakkaan ja auton on vaikea löytää toisiaan tai muusta erityisestä syystä. Tällaisessa tilanteessa asiakas saa tilata auton taksikeskuksesta tai ottaa auton taksitolpalta.

Koska matka maksetaan kaupungin asiakkaalle myöntämällä maksukortilla, tulee asiakkaan varmistaa, että kortilla voi maksaa autossa. Kortti käy tällä hetkellä maksuvälineenä Taksi Helsingin ja Lähitaksin autoissa. Autoissa on näiden yritysten tunnusteipit.

Mikäli asiakas matkustaa autolla, jossa matkaa ei voi maksaa kortilla tulee asiakkaan maksaa matka maksuvälineellä (rahalla, pankki- tai luottokortilla) ja hakea kohtuullisia korvauksia kuitteja vastaan jälkikäteen sosiaali- ja terveystoimialalta. Kohtuullisena enimmäiskorvauksena pidetään kesäkuun 2018 loppuun voimassaolevaa taksitaksaa (Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista) vastaavaa matkakustannusta. Ylimenevää osuutta maksusta ei korvata.

Muilla paikkakunnilla tehdyt matkat

Muilla paikkakunnilla tehtyjen matkojen osalta pääsääntöisesti haetaan korvausta jälkikäteen kuitteja vastaan. Helsingin kaupunki korvaa kohtuulliset matkakulut asianmukaisten kuittien osoittamalta osin.

Muilla paikkakunnilla tehtyjen matkojen osalta kohtuullisena enimmäiskorvauksena pidetään kesäkuun 2018 loppuun voimassaolevaa taksitaksaa (Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista) vastaavaa matkakustannusta. Ylimenevää osuutta maksusta ei korvata.

Kuitit

Kuitit voi toimittaa osoitteella:

Sosiaali-ja terveystoimi
Kuljetuspalvelut
PL 6050
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätietoja saatte tarvittaessa Helsingin Matkapalvelusta tai oman alueenne kuljetuspalveluohjaajilta.

Terveisin,
Vammaisten sosiaalityö