Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen määrään lisäys maaliskuusta lähtien

Helsingin sosiaalilautakunta on päättänyt, että vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen määrä on kuusi (6) kappaletta kuukaudessa maaliskuusta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimiala on tiedottanut asiakkaita päätöksestä kirjeitse.

Muuttunut matkamäärä on tallennettu Helsingin Matkapalvelun välitysjärjestelmään, joten asiakkaan ei tarvitse erikseen ilmoittaa muutoksesta.

Voitte tarkistaa kuukausittaisten matkojen määrän Matkapalvelusta.