Liikennöinnin palvelukuvaus - kommentointi on pättynyt 13.2. klo 17

Hyvä lukija,

 

Helsingin kaupunki pyysi mielipiteitänne ja kommentteja sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaiden kuljetusten liikennöinnin palvelukuvaukseen. Saatujen palautteiden perusteella asiakirjaa muokataan.  Vastausaikaa oli 13.2.2018 klo 17 saakka.

 

Palvelukuvauksessa kuvataan tuleva hankittava liikennöinti ja miten kuljetukset tulevat tulevaisuudessa tapahtumaan. Palvelukuvaus on osa hankintasopimusta, joka tulevan järjestettävän avoimen tarjouskilpailun perusteella solmitaan. 

 

Palvelukuvausta on valmisteltu useamman kunnan yhteistyönä. Tässä vaiheessa mikään kunta ei ole hyväksynyt asiakirjaa eikä mikään muu kunta Helsingin lisäksi ole sitoutunut nyt kyseessä olevaan hankintaan.

 

Kuljetuspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa kuljetuspalvelut niille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia sekä vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä. Kuljetuspalvelulla voidaan toteuttaa myös kuljetukset päivätoimintaan sekä muita kuljetuksia. Kuljetuspalvelu on sen käyttäjille erittäin tärkeä palvelu, joka mahdollistaa muiden palvelujen käytön, osallistumisen yhteiskuntaan ja arjen asioiden hoidon. Tästä syystä näiden palvelujen toimivuus, turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

 

Toivoimme monipuolisesti kommentteja ja kehittämisideoita palvelukuvaukseen sekä ajatuksia ja muutosehdotuksia perusteluineen. Kiitos kaikille kommentoijille.