Suoraan sisältöön

Muutoksia sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetustukeen 1.9.2014 lukien

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 20.5.2014 kuljetuspalveluun liittyvistä muutoksista:

• Sosiaalihuoltolain nojalla kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden matkamäärä muuttuu kahdeksasta neljään yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa.

Muuttuneen matkamäärän vuoksi asiakkaille tehdään uudet päätökset. Samalla verottajalta on tarkistettu kaikkien kuljetustukiasiakkaiden tulotiedot, koska kyseessä on tulosidonnainen tukimuoto. Mikäli tuloraja ylittyy, palvelu lopetetaan.

• Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksia Helsingin alueella 2,50 euroon/matka ja pääkaupunkiseudulla sekä Sipoossa 5 euroon/matka.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa.

Omavastuuosuudet maksetaan edelleen pankkiin entiseen tapaan. Pyydämme Teitä huomioimaan Helsingin ulkopuolelle (Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo) matkustaessanne, että maksatte 5 euroa/matka.

• Yhdisteltyjen matkojen asiakaskannusteista luovutaan 1.9.2014 lukien. Jatkossa yhdistellystä matkasta menee 1 matkaoikeus aiemman 0.5 matkan sijasta ja matkasta peritään omavastuu.

Lisätietoja saa tarvittaessa oman alueen kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta. Puhelinaika on arkisin klo 9-10.

Eteläinen toimipiste:
Anne Jaatinen puh. 310 44691
Pirjo Häkkinen puh. 310 42725
Ellen Seppä puh. 310 42216
Päivi Makkonen puh. 310 24132

Läntinen toimipiste:
Eija Aro-Sääskilahti puh. 310 41231
Liisa Kalpio puh. 310 41232

Pohjoinen toimipiste:
Merja Nurmi puh. 310 58339
Niina Kärkkäinen puh. 310 69694
Joonas Sippola puh. 310 46621
Suvi Vähäsaari puh. 310 69571 (ti-ke klo 9-10)

Itäinen toimipiste:
Kersti Kaasik puh. 310 61781
Kirsi Litmanen puh. 310 62908
Pia Tuppuri puh. 310 56223
Kristina Christiansen puh. 310 44857 (ruotsinkieliset asiakkaat)

JAA