Helsingin Matkapalvelun asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely

Helsingin Matkapalvelun asiakkaille tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Kysely alkaa viikolla 24 ja se tehdään puhelimitse. Tavoitteena on saada vastaukset 10 %:lta Helsingin Matkapalvelua aktiivisesti käyttäviltä asiakkailta. 

Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään palvelun kehittämisessä.