Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutus kuljetuspalvelujen ja ateriapalvelujen laskutukseen

Asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. Kuljetuspalveluiden ja ateriapalvelu-jen palveluntuottajien asiakkaiden laskutukseen ei toistaiseksi tule muutoksia.
Laskutus tulee muuttumaan myöhemmin siten, että kaupunki laskuttaa asiakasmaksut asiak-kailta palvelutuottajan sijaan.
Laskutuksen muutosta on valmisteltu Helsingin kaupungilla kevään aikana. Haastava korona-aika sekä Apotin käyttöönoton tuomat muutokset eivät ole kuitenkaan taanneet riittävää aikaa muutoksen toimeenpanolle. Asiakasmaksulain uudistukseen siirtyminen ei ole vielä mahdollista 1.7.2021 alkaen. Tämän vuoksi palveluntuottajat laskuttavat asiakasmaksuja suoraan asiak-kailta.