Suoraan sisältöön

Tietoa Matkapalvelusta

Helsingin Matkapalvelu 

Helsingin Matkapalvelu on vaikeavammaisille ja vanhuksille tarkoitettu kuljetuspalvelu. Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsinki-liikelaitoksen ja yksityisten kilpailutettujen liikennöintiyritysten välillä.

Helsingin Matkapalvelu on järjestetty 1.7.2009 alkaen siten, että sosiaali- ja terveystoimiala hankkii kuljetuspalvelujen järjestämiseen liittyvät välityspalvelut Palvelukeskus Helsingiltä. Palvelukokonaisuuteen sisältyy muun muassa asiakkaiden matkatilausten vastaanotto, matkojen välitys ajoneuvoille ja liikennöinnin valvonta. Varsinaisen kuljetuspalvelun tuottavat sosiaali- ja terveystoimialan kilpailuttamat liikennöitsijät. Helsingin Matkapalvelun asiakkaita on yhteensä noin 15 000. Päivittäin matkoja tehdään noin 1 800 – 2 200.

Ketkä kuuluvat matkapalvelun piiriin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tekee asiakkaiden kuljetuspalvelupäätökset. Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärinlausunto.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain perusteella lähtökohtaisesti vanhuksille, joilla on vaikeuksia liikkumisessaan, mutta eivät voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja.

Sosiaali- ja terveystoimen myöntämät kuljetuspalvelut on tarkoitettu vapaa-ajan menoihin ja matkoihin, asiointiin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. 

Sairauden ja terveydenhuoltoon liittyvät matkat, kuten lääkärikäynnit, sairaanhoito-  ja kuntoutus, ovat Kela-korvausmatkoja ja niihin ei tule käyttää Helsingin Matkapalvelun matkoja. Lisätietoa matkakorvauksista, omavastuusta ja maksukatosta löytyy tästä.16.06.2021 17:28