Saattaja

Asiakkaalla on oikeus yhden maksuttoman saattajan mukanaoloon kuljetuksen aikana. Mikäli saattajalla on mukanaan apuväline, siitä on ilmoitettava kuljetusta tilattaessa.

Kuljettajalla on velvollisuus tarvittaessa avustaa saattaja ainoastaan autoon ja sieltä pois. Mikäli saattajalla on kaupunkikortti, siitä ei veloiteta matkaa. Muu seurassa matkustava henkilö maksaa matkasta kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen kertamaksun. Alle 7-vuotiaat matkustavat maksutta.

Muu seurassa matkustava henkilö avustetaan tarvittaessa ainoastaan autoon ja sieltä pois. Saattajasta tai seuralaisesta on aina ilmoitettava tilausta tehtäessä.

Saattaja- ja invalisä

Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa liikennöitsijälle asiakkaan avustamisesta. Avustamisen tarpeesta on oltava oma päätös. Saattaja- tai invalisä varmistaa, että saatte aina tarvittavan avustamisen. Avustus ei riipu siitä, millä ajoneuvolla Teitä kuljetetaan.

Saattajalisä oikeuttaa Teidät saamaan kuljettajalta apua esimerkiksi autosta kotiin siirryttäessä, myös henkilöautolla matkustettaessa. Invalisä myönnetään kaikille invavarusteisen ajoneuvon tarvitseville henkilöille ja se velvoittaa kuljettajaa avustamaan Teitä tarvittaessa siirryttäessä autosta kohdeosoitteeseen tai päinvastoin. Ilmoittakaa avustamisen tarpeesta matkaa tilatessanne, jotta avustamiseen voidaan varata tarvittava aika.

Helsingin Matkapalvelun matkoja ei ole tarkoitettu tavaroiden tai esineiden kuljettamiseen. Teillä voi olla kuljetuksessa mukananne tarvittavan apuvälineet sekä tavanomaiset muut tavarat, kuten henkilökohtaiset tavarat (esim. käsilaukku ja ostoskassit).

Sosiaali- ja terveysviraston ohjeiden mukaan kuljettaja kantaa sellaiset tavarat, jotka hän pystyy viemään sisälle samalla kun saattaa Teitä (esim. ostoskassit). Kuljettajan tulee huolehtia perille myös mukananne olevat ylimääräiset apuvälineet. Muiden tavaroiden kuljetuksen jokainen maksaa itse.JAA
15.05.2018 13:07