Autojen saapumisaika

Voitte tilata matkan toivomanne lähtöajan tai perille saapumisajan mukaan.

Tiedustelut

Tiedustelut auton saapumisesta:
p. (09) 231 23 003

Neuvonta:
p. (09) 231 23 001

Tilaus lähtöajan mukaan

Mikäli tilaatte matkan lähtöajan mukaan, perille saapumisaikaa ei voida taata tiettyyn aikaan.

Kun tilaatte matkanne vähintään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa, asiakaspalvelukeskus voi ilmoittaa lähtöajaksi
20 minuuttia eteen- tai taaksepäin toivomastanne ajasta. Invataksiasiakkailla poikkeama on 10 minuuttia eteen- tai taaksepäin toivomastanne ajasta.

Esimerkiksi:
Jos tilaatte kuljetuksen klo 11.00 ja toivomanne lähtöaika on klo 11.50, auto voi tulla noutamaan Teitä klo 11.30–12.10 (invavarusteisen ajoneuvon tarvitsevan kohdalla toimitusaika on tässä tapauksessa klo 11.40–12.00).

Jos tilaatte matkanne vähemmän kuin 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa, auto tulee noutamaan Teitä
0–50 minuutin kuluessa.

Esimerkiksi:
Tilaatte kuljetuksen klo 11.00 ja toivomanne kuljetuksen lähtöaika on klo 11.30, auto voi tulla noutamaan Teitä
klo 11.00–11.50.

Tilaus perille saapumisajan mukaan

Kun tilaatte matkan sen mukaan, milloin Teidän on ehdottomasti oltava perillä, kuljetus ei saa myöhästyä
luvatusta saapumisajasta.

Mikäli asiakasprofiilissanne ei ole ajoneuvorajoitusta tai kuljetuksenne hoidetaan aina henkilöautotaksilla (henkilöautorajoite), asiakaspalvelukeskus voi määritellä perille saapumisajan 20 minuuttia aikaisemmaksi toivomastanne ajankohdasta. Invavarusteista ajoneuvoa tarvitsevien asiakkaiden kohdalla perille saapumisaika voidaan sopia 10 minuuttia aikaisemmaksi. Toteutunut perille saapumisaika voi olla enintään 10 minuuttia etuajassa Teille luvatusta saapumisajankohdasta.

Voitte tehdä kaksi ns. pikamatkaa kuukaudessa. Pikamatkan saatte 15 minuutin kuluessa tilauksesta ja invataksin 45 minuutin kuluessa tilauksesta.

Pääkaupunkiseudun liikenne ruuhkautuu tyypillisesti klo 7.30 - 9.00 ja klo 15.00 - 17.00. Ruuhka saattaa aiheuttaa viivytyksiä myös Helsingin Matkapalvelun kuljetuksiin.JAA
21.03.2019 10:00