Suoraan sisältöön

Turvallisuus

Teidän ja muiden mukana matkustavien henkilöiden tulee käyttää turvavyötä kuljetuksen aikana.

Kuljettajan velvollisuus on huolehtia, että kaikilla matkustajilla on turvavyö kiinnitettynä. Te voitte pyytää kuljettajalta apua turvavyön kiinnittämisessä.

Jos istutte pyörätuolissa, kuljettajan tulee kiinnittää pyörätuolinne ajoneuvossa standardin SFS 5912 tai ISO 10542-1:2012 mukaisesti neljästä kiinnittämiseen tarkoitetusta pisteestä ja standardin mukaisesti ajoneuvon runkoon kiinnitettävällä turvavyöllä. Jos pyörätuolissanne on oma turvavyö, on se hyvä myös kiinnittää.

Jos mukananne on muita apuvälineitä, kuljettajan tulee kiinnittää ne asianmukaisesti ja turvallisesti lain edellyttämällä tavalla.

Kuljettaja vastaa myös mahdollisesti mukana matkustavien opas-, kuulo ja avustajakoirien turvallisesta kuljettamisesta.29.03.2019 14:13