Suoraan sisältöön

Turvallisuus

Teidän ja muiden mukana matkustavien henkilöiden tulee käyttää turvavyötä kuljetuksen aikana.

Kuljettajan velvollisuus on huolehtia, että kaikilla matkustajilla on turvavyö kiinnitettynä. Te voitte pyytää kuljettajalta apua turvavyön kiinnittämisessä.

Jos istutte pyörätuolissa, kuljettajan tulee kiinnittää pyörätuolinne ajoneuvossa standardin SFS 5912 tai ISO 10542-1:2012 mukaisesti neljästä kiinnittämiseen tarkoitetusta pisteestä ja standardin mukaisesti ajoneuvon runkoon kiinnitettävällä turvavyöllä. Jos pyörätuolissanne on oma turvavyö, on se hyvä myös kiinnittää.

Jos mukananne on muita apuvälineitä, kuljettajan tulee kiinnittää ne asianmukaisesti ja turvallisesti lain edellyttämällä tavalla.

Kuljettaja vastaa myös mahdollisesti mukana matkustavien opas-, kuulo- ja avustajakoirien turvallisesta kuljettamisesta.

Alle 3-vuotiaalla lapsella tulee olla oma turvalaite mukana Matkapalvelun kuljetuksissa (Uusi tieliikennelaki 1.6.2020). Turvalaitteen tulee olla E-säännön mukainen.

Helsingin Matkapalvelun autoissa ei ole varusteena lasten turvalaitteita. Jos matkustaja tai hänen seuralaisensa on alle 3-vuotias, kuljetuksissa tulee aina olla mukana oma turvakaukalo tai turvaistuin.

Ohjeita ja tietoa matkustajille koronavirustilanteessa

Helsingin Matkapalvelut toimivat normaalisti myös koronavirusepidemian aikana, mutta asiakkaita pyydetään huomiomaan seuraavat ohjeet ja erityisjärjestelyt matkoja tilatessaan.

  • Oireisena tai koronakaranteenissa ei tule matkustaa Matkapalvelujen autoilla.
  • Suosittelemme maskin käyttöä Matkapalvelun autoilla matkustettaessa.
  • Matkapalvelun asiointimatkoja ei yhdistellä koronavirusepidemian aikana.
  • Korona-epidemian aikana Matkapalvelua on mahdollista hyödyntää ostoksilla käyntiin. Tällöin auto odottaa asiakasta kaupalla 20 minuutin ajan ja asiakas palaa kaupasta samalla autolla. Kauppamatkoissa asiakkaalta kuluu kaksi matkaa ja hän maksaa kaksi omavastuuosuutta. Erityisjärjestely on voimassa toistaiseksi.
  • Käteistä rahaa tulisi välttää maksuvälineenä omavastuita maksettaessa.
  • Hyvä käsihygienia on ensisijainen suojautumiskeino koronavirukselta. Pidäthän tämän mielessä myös matkustaessa.  
16.06.2021 17:28