Suoraan sisältöön

Matkustaminen

Kuljetuspalvelun tarkoitus

Kuljetuspalvelulla järjestetään mahdollisuus osallistumiseen ja liikkumiseen niille henkilöille, joilla on kohtuuttomia vaiheuksia käyttää julkista liikennettä. Kuljetuspalvelu on joukkoliikennettä korvaava palvelu.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja ovat esimerkiksi harrastuksiin osallistuminen, kaupassa käynnit ja muut sosiaaliseen toimintaan tarkoitetut matkat. Työ- ja opiskalumatkoja voi käyttää pääsääntöisesti matkoihin kodin ja työ-/opiskelupaikan välillä.

Kuljetuspalvelun maksukortilla voi matkustaa Helsingissä, Helsingistä lähikuntiin ja lähikunnissa (Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Sipoo sekä näkövammaisten henkilöiden osalta Onnela).

Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen ja yksityisten liikennöintiyritysten välillä.

Ketkä kuuluvat matkapalvelun piiriin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tekee kuljetuspalvelupäätökset.

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille henkilöille tai sosiaalihuoltolain nojalla ikääntyneelle henkilölle, jolla on toimintakyky heikentynyt. Sosiaalihuoltolain osalta kuljetuspalvelu on tulosidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärinlausunto.

Asiakkaat maksavat toteutuneista kuljetuksista omavastuuosuuden (asiakasmaksu). Omavastuu vastaa aina voimassa olevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa. Lisää omavastuusta.16.06.2021 17:28