Suoraan sisältöön

Matkustaminen

Kuljetuspalvelun tarkoitus

Kuljetuspalvelulla järjestetään mahdollisuus osallistumiseen ja liikkumiseen niille henkilöille, joilla on kohtuuttomia vaiheuksia käyttää julkista liikennettä. Kuljetuspalvelu on joukkoliikennettä korvaava palvelu.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ ja opiskelumatkoihin. Asiointi ja vapaa-ajanmatkoja ovat esimerkiksi harrastuksiin osallistuminen, kaupassa käynnit ja muut sosiaaliseen toimintaan tarkoitetut matkat. Työ ja opiskalumatkoja voi käyttää pääsääntöisesti matkoihin kodin ja työ-/opiskelupaikan välillä.

Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali— ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen ja yksityisten liikennöintiyritysten välillä.

Ketkä kuuluvat matkapalvelun piiriin?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tekee kuljetuspalvelupäätökset.

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille henkilöille tai sosiaalihuoltolain nojalla ikääntyneelle henkilölle, jolla on toimintakyky heikentynyt. Sosiaalihuoltolain osalta kuljetuspalvelu on tulosidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä lomakkeella, jonka liitteenä on lääkärinlausunto.  

Asiakkaat maksavat toteutuneista kuljetuksista omavastuuosuuden (asiakasmaksu). Omavastuu vastaa aina voimassa olevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa. Lisää omavastuusta.JAA
11.12.2019 08:03