Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
03 / 27.04.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Vs. toimitusjohtajan tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 14 Asia/4

Oikaisuvaatimus, kuljetuspalvelujärjestelmä hankinta, Palvelukeskus Helsinki (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Palvelukeskus Helsinki, Pikapalautejärjestelmä ja laitteisto hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 16 Asia/6

Palvelukeskus Helsinki, elintarvikekuljetukset (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/7

Palvelukeskus Helsinki, Teolliset elintarvikkeet hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Asia/8

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteeseen, joka käsittelee leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämistä ja yhdenvertaisuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/9

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteeseen, joka käsittelee lasten leikkipuistojen hävikkiruoan jakamista aikuisille (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/10

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin aloitteeseen, joka käsittelee välipalan tarjoamista oppilaille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/11

Palvelukeskuksen tuottavuusohjelma (pdf) (html)


§ 22 Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 23 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 24 Asia/14

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.