Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
08 / 16.12.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 45 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2022 (pdf) (html)


§ 47 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitos, vuokratyövoiman hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 48 Asia/4

Palvelukeskusliikelaitos, Leipä ja leipomovalmisteiden hankinta (pdf) (html)


§ 49 Asia/5

Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2022 ja toimintasuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 50 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen tukipalvelujen kehittämisohjelman laatiminen (pdf) (html)


§ 51 Asia/7

Oikaisuvaatimus johtokunnan päätöksestä 15.11.2021 (§ 39) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.12.2021, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 53 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.