Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
06 / 15.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 38 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 39 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijalistaus yhteenveto


§ 40 Asia/3

Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 3/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/4

Sijaisen määrääminen Palvelukeskusliikelaitoksessa toimitusjohtajalle (pdf) (html)


§ 42 Asia/5

Palvelukeskuksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 43 Asia/6

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Asia/7

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.