Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
05 / 21.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 35 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023 - 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupungin palvelukeskus TAE2022 perusteluteksti

Liite 2

Palvelukeskus TAE 2022 TS 2023-2024

Liite 3

Palvelukeskus tunnusluvut TAE 2022 TS 2023-2024

Liite 4

Palvelukeskus TAE 2022 TS 2023-2030 investoinnit

Liite 5

Palvelukeskus Rahoituslaskelma TAE2022 TS 2023-2024


§ 37 Asia/3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.