Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
03 / 10.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Palvelukeskus Helsinki, Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät elintarvikekuljetukset (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 18 Asia/3

Lausunto valtuustoaloitteesta: kaupungin tulee jatkossa lisätä liharuokien ja maitotuotteiden määrää opetus- ja vanhuspalveluissa, Strandén Juhani. (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/4

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettujen Mai Kivelän ja Veronika Honkasalon aloitteeseen, maksuttoman aamupalan tarjoamista kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/5

Virkasuhteen päättäminen ja täyttömenettelyn aloittaminen, palvelukeskusliikelaitoksen monipalvelut-yksikön yksikönjohtaja (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 21 Asia/6

Virkasuhteen päättäminen koskien palvelukeskusliikelaitoksen hallintopäällikköä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


§ 22 Asia/7

Organisaatiomuutos, uuden yksikön perustaminen, Palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 24 Asia/9

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.