Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
02 / 07.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 7 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 8 Asia/2

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 9 Asia/3

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/4

Yhteistyösopimus kanslian digitaalisen perustan palveluista Palvelukeskusliikelaitokselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/5

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella vuonna 2021 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/6

Palvelukeskus Helsinki, Turvapuhelinratkaisun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 2

Vertailutaulukko HEL 2021-000133


§ 13 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 14 Asia/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 15 Asia/9

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.