Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
03 / 17.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 19 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/2

Lausuntopyyntö koulujen ja päiväkotien ruokahävikin seurantaa koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/3

Lausuntopyyntö koulu- ja päiväkotiruokailun tarvikelaskelmien tarkentamista ja jätteiden lajittelua koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/4

Vierailijahallintajärjestelmän hankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/5

Etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun hankinnan keskeyttäminen (pdf) (html)


§ 24 Asia/6

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 2/2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/7

Palvelukeskusliikelaitos talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2022-2023 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 26 Asia/8

Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)


§ 27 Asia/9

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella vuonna 2021 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)


§ 28 Asia/10

Informaatio Palvelukeskus Helsingin poikkeustilanteen onnistumisista ja kehityskohteista (pdf) (html)


§ 29 Asia/11

Palvelukeskusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 30 Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 31 Asia/13

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.