Suoraan sisältöön

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
01 / 06.02.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Tilinpäätös vuodelta 2019, Palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1


§ 3 Asia/3

Lausuntopyyntö kaupunginvaltuustolle koskien kasvijuomien tarjoamista halukkaille ruokavaliosta riippumatta (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Asia/4

Hankinta, lääkeautomaattipalvelu, palvelukeskusliikelaitos, puhelin- ja hyvinvointipalvelut (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2019-011902 Vertailutaulukko_275193


§ 5 Asia/5

Hankinta, Saavutettavuuspalvelut, Palvelukeskusliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2019-013083 Vertailutaulukko


§ 6 Asia/6

Markkinaoikeuden päätös, johtokunnan päätökseen 20.12.2018 § 40, Etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen, (pdf) (html)

Liite 1

Markkinaoikeuden päätös 21.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Virkasuhteen päättäminen, palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja Laanala Riitta (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Sijaisen määrääminen keskushallinnossa Palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajalle (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.